InnovationsFonden – Københavns Universitet

InnovationsFonden

Danmarks InnovationsFond er etableret per 1. april 2014. 

Fonden har til formål at sikre at den forskning, der støttes med strategiske midler er efterspurgt af erhvervslivet og dermed kan genere arbejdspladser og nye produkter på det danske og internationale marked.

Fonden ønsker videre at igangsætte mere sammenhængende satsninger på tværs af forskning, teknologiudvikling og innovation, for eksempel i form af de såkaldte Grand Solution.

Fonden skal understøtte forskning af høj kvalitet og sikre, at forskningen kobles til udvikling af ny teknologi og understøtter innovation i virksomhederne.

Læs mere om fonden på www.innovationsfonden.dk