InnoBooster – Københavns Universitet

InnoBooster – fra viden til værdi

InnoBooster er et program fra Innovationsfonden, der skal hjælpe med at omsætte viden til værdi igennem investeringer i små og mellemstore virksomheder og derved skabe vækst og beskæftigelse. En bevilling fra InnoBooster kræver en nyskabende idé, der kan forbedre en virksomheds konkurrenceevne væsentligt.

Det er muligt at søge mellem 50.000 kr. og 5 mio. kr. – jo højere beløb der søges, jo højere krav stilles der til idéen og ansøgningen. Bevillingen kan bruges til alt fra udstyr og forskning til ansættelse af personer med specialviden.

Den kan dog ikke anvendes til rutinemæssige tiltag som driftsoptimering, strategiudvikling, kommunikation mv.

Projekter kan støttes i op til tre år.

Hvem kan være med?

InnoBooster er rettet mod tre målgrupper:

1)      Små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale

2)      Nye, lovende start-up virksomheder

3)      Forskere med kommercielt lovende idéer og resultater

Et fælles krav for at søge er, at man skal have et CVR-nummer. Der stilles desuden følgende specifikke krav i forhold til de tre målgrupper:

Små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale

 • Skal have en omsætning på mindst 2 mio. kr.
 • Skal have tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital inden for de seneste to år

Start-up virksomheder (under tre år gammel)

 • Skal have et team med stærke og relevante kompetencer i forhold til idéen
 • Skal have opnået væsentlige resultater i form af enten forskning, udvikling eller markedsudbredelse

Forskere

 • Skal være tilknyttet en offentlig forskningsinstitution
 • Skal have opnået væsentlige forskningsresultater med kommercielt potentiale
 • Skal ønske at kommercialisere disse resultater inden for rammerne af en virksomhed

Vurdering og behandling af en Innovationsplan

En Innovationsplan vurderes på baggrund af følgende kriterier:

 • Indeholder den nyskabende elementer, fx i form af et produkt, proces eller ydelse?
 • Er det sandsynligt, at forløbet vil medføre vækst og beskæftigelse?
 • Er det sandsynligt, at forløbet vil medføre en betydelig forretningsmæssig gevinst?
 • Er budgettet rimeligt og realistisk i forhold til de annoncerede aktiviteter?
 • Økonomisk effektivitet?
 • Opfylder ansøger rammerne for deltagelse?

Afhængig af det ansøgte beløb modtager ansøgeren en direkte bevilling (under 500.000 kr.) eller bliver inviteret til at præsentere idéen for et ekspertpanel (mere end 500.000 kr.).

Innovationsfonden bestræber sig på at behandle alle ansøgninger inden for en måned. Den samlede proces for projekter på 500.000 kr. eller mere kan dog tage 2-3 måneder.

For yderligere informationer henvises til www.innobooster.dk / www.innovationsfonden.dk.