Samarbejdsmuligheder – Københavns Universitet

Samarbejdsmuligheder

Der er flere muligheder for samarbejde omkring projekter, der finansieres af EU.

Det EU-program som beskæftiger sig med forskningsfinansiering hedder Horizon2020 og er delt op i tre søjler: Industrial Leadership, Societal Challenges og Excellent Science:

Industrial Leadership

Denne søjle har til formål at støtte anvendt forskning for små og mellemstore virksomheder (SME), og gives typisk til korte projekter af 2-3 års varighed.

Societal Challenges

I denne søjle er fokus rettet mod større strategiske forskningsprojekter, men også her er der et stigende ønske, og i visse tilfælde krav, om deltagelse af virksomheder.

Excellent Science

Denne søjles projekter har ofte en varighed på 3-5 år, og har et element af grundforskning. Konsortierne er større og der kræves deltagelse fra flere EU lande. Virksomheder vil oftest være slutbrugere og aftagere af den udviklede teknologi.

Virksomheder er glade for EU-projekter

Erfaringen viser, at virksomheder som én gang har deltaget i et EU-projekt, ofte bliver partnere i nye projekter. Så der er gode muligheder for at opbygge netværk og holde sig på forkant med teknologiudviklingen.

Yderligere oplysninger om støttemuligheder og vejledning om EU-støttede projekter kan fås hos Kontoret for Forskningsservice.