Projektstøtte – Københavns Universitet

Økonomisk projektstøtte (EUopSTART)

EUopSTART er forankret i Styrelsen for Forskning & Innovation og yder økonomisk støtte til virksomheder og forskningsinstitutioner i forbindelse med forberedelse af ansøgninger til udvalgte europæiske og internationale forskningsprogrammer.

EUopSTART støtter både arbejdet i forbindelse med ansøgningsskrivning og forhandling af tilskudsaftaler (projektkontrakter).

Læs mere om ordningen, og hvilke europæiske og internationale forskningsprogrammer der er tale om, på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside, hvorfra du også kan udfærdige en elektronisk ansøgning til EUopSTART og downloade de nødvendige bilag og vejledninger.