EU-projekter – Københavns Universitet

EU-projekter

EU er en af de største kilder til finansiering af forskningsprojekter mellem universiteter og erhvervslivet. Københavns Universitet har samarbejdet med over 600 danske og internationale virksomheder i forbindelse med EU-projekter og erfaringen er, at virksomheder, som én gang har deltaget, gerne vil gøre det igen.

EU's frie midler er primært placeret i det store rammeprogram Horizon 2020, der støtter forskningsprojekter mellem erhvervslivet og universiteterne. 

Samarbejde og projektstøtte til ansøgninger
EU Konsulenterne i Kontoret for Forskningsservice tilbyder rådgivning og administrativ bistand til alle projekter, som i større eller mindre grad involverer forskere fra Københavns Universitet.

Kontoret for Forskningsservice eller de lokale enheder på fakulteterne hjælper både i ansøgningsfasen og i forbindelse med administrationen af projektbevillingen.

EU støtter en række forskellige former for samarbejde mellem erhvervsliv og universitetet. Virksomheder kan også søge støtte til udgifter forbundet med udarbejdelsen af en EU ansøgning.