Erhvervs-ph.d. & Erhvervspostdoc – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Find finansiering og tilskud > Erhvervs-ph.d. & Erhve...

Erhvervs-ph.d. & Erhvervspostdoc

Hvis du ønsker at ansætte en kandidat til et afgrænset forskningsprojekt, der strækker sig over tre til fem år, kan du overveje en Erhvervs-ph.d. eller en Erhvervspostdoc.

I ordningerne er kandidaten ansat i din virksomhed, men tilknyttet universitetet.

Erhvervs-ph.d.-ordningen
Et Erhvervs-ph.d.-projekt er et særligt ph.d.-projekt, hvor en virksomhed eller en offentlig organisation definerer projektet sammen med universitetet og en ph.d.-studerende, hvorefter kandidaten under vejledning fra et universitet løser opgaven. Et projekt under erhvervs-ph.d.-ordningen skal have et stærkt kommercielt fokus.

Erhvervs-ph.d.'en deler sin tid ligeligt mellem universitetet og virksomheden. Virksomheden betaler den ene halvdel af lønnen og deltager aktivit i vejledeningen af Erhvervs-ph.d.'en.

Københavns Universitet hjælper gerne virksomheder eller organisationer med at udvikle projektet, udforme et opslag efter den rigtige kandidat eller andet: Email KU's ph.d.-koordinator. (Denne hjælp er ikke tilgængelig på den Juridiske Fakultet og det Samfundsvidenskabelige Fakultet.)

Du kan læse mere om erhvervs-ph.d.-ordningen, ansøgningsfrister og krav til ansøgningen her:

- Innovationsfondens hjemmeside om erhvervs-ph.d.-ordningen

Erhvervspostdoc
En Erhvervspostdoc er en forskeruddannet person, der skal have en ph.d.-grad, og skal løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver hos en virksomhed.

Et Erhvervspostdoc-projekt skal således bygges på en god projektidé, der har et stort erhvervsmæssigt potentiale. Det kan fx være med udvikling af en ny teknologi, men det er ikke at krav, at projektet er teknologisk.

Projektet er et målrettet samarbejde mellem en eller to virksomheder og et universitet, og skal skabe konkrete resultater. Også Erhvervspostdoc-ordningen er delt finansieret mellem Innovationsfonden og virksomheden.

Innovationsfondens hjemmeside om Erhvervspostdoc-ordningen