Strategiske partnerskaber – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Forskningssamarbejde > Strategiske partnerskaber

Strategiske Partnerskaber

Københavns Universitet ønsker at etablere langvarige strategiske partnerskaber med udvalgte nationale og internationale samarbejdspartnere. Strategiske partnerskaber indgås både med virksomheder, myndigheder og organisationer og vil typisk have en varighed på mindst fem år med en forventning om forlængelse.

Aftalerne indgås for at sikre, at partnerne jævnligt mødes på højt strategisk ledelsesniveau for at identificere nye samarbejdsmuligheder og løbende gøre status over det eksisterende samarbejde.

Hvordan indgås en aftale?

Afhængigt af samarbejdsmulighederne kan et strategisk partnerskab med Københavns Universitet indgås med hele universitetet, med et eller flere relevante fakulteter, eller det kan indgås med et større institut. I alle tilfælde skal aftalen bidrage til, at partnerne udvikler et tæt samarbejde om forskning, uddannelse og/eller innovation.

En strategisk partnerskabsaftale består typisk af en overordnet rammeaftale, der refererer til partnernes mange potentielle samarbejdsområder, og et tilhørende projektkatalog, der løbende opdateres og giver overblik over igangværende projekter, ideer til kommende samarbejde samt eventuelle særaftaler om adgang til universitetets faciliteter og aktiviteter. Aftaler, der kræver forventningsafstemning om fx fordeling af IPR og økonomi, indgås på projektniveau.

Hvad kan indgå i et strategisk partnerskab?

Partnerne kan fx samarbejde om:

Et prioriteret indsatsområde

Strategiske partnerskaber er et prioriteret indsatsområde i Københavns Universitets strategier for samarbejde med erhvervsliv, myndigheder og organisationer. Læs Københavns Universitets Erhvervsstrategi og Strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer.

Købehavns Universitet bedriver forskning på højeste internationale niveau, og vi vil gerne bringe den forskning i spil i samfundet. Læs en kort præsentation af Københavns Universitets forskningsmæssige styrkeområder.

Større alliancer

Københavns Universitet har eksempelvis indgået strategiske partnerskaber med Region Hovedstaden, VELUX, Ørsted, MAERSK, Novo Nordisk, Novozymes og GlaxoSmithKline.