Myndighedssamarbejde – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Forskningssamarbejde > Myndighedssamarbejde

Myndighedssamarbejde

Københavns Universitet ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner for både nationale og internationale myndigheder og føler et stort ansvar for at stille sin omfattende viden til rådighed inden for den kontraktbundne forskningsbaserede myndighedsbetjening.

Universitetet ønsker at være med til at sikre, at aktuel, pålidelig, uvildig og relevant viden er tilgængelig for samfundet; herunder beslutningstagerne i Folketing, regering og myndigheder.

Københavns Universitet har en stor faglig bredde og kan tilbyde både kandidater, ph.d.’er og seniorforskere, der har kompetencer af stor relevans for myndigheder i ind- og udland.

Eksempler på samarbejde

Inden for en række forskningsområder indgår Københavns Universitet allerede i en bred vifte af forskningsbaseret myndighedssamarbejde, og opdragsgiverne er typisk ministerier, styrelser, internationale organisationer, regioner, kommuner m.fl. Samarbejdet inkluderer fx:

  • Større kontrakter om levering af forskningsbaseret myndighedsbetjening i form af rådgivning med tilhørende sektorrelateret forskning
  • Større og mindre rådgivningsopgaver i form af udredninger, notater, bedømmelse af ansøgninger mm.
  • Deltagelse i råd, nævn, kommissioner, udvalg og komitéer

Et prioriteret indsatsområde

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er et prioriteret indsatsområde i Københavns Universitets strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer.