Konsulentydelser mv. – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Forskningssamarbejde > Konsulentydelser mv.

Målinger, analyser og konsulentydelser

Københavns Universitet løser gerne særlige analyseopgaver eller små forskningsprojekter for virksomheder. Vores forskere er højtspecialiserede eksperter med adgang til den seneste viden og teknologi til målinger, analyser og rådgivning.

På universitetet sondrer vi mellem rekvireret forskning og konsulentydelser:

Rekvireret forskning, herunder analyseydelser

Rekvireret forskning kaldes nogle steder kontraktforskning og er kendetegnet ved, at en virksomhed, myndighed eller organisation bestiller en analyse, en måling eller en anden specialistydelse hos en forsker.

Når man bestiller rekvireret forskning indgår man i en aftale med Københavns Universitet og får derved adgang til forskernes laboratoriefaciliteter og faglige netværk.

Rekvireret forskning er typisk et afgrænset projekt, fx en konkret statistisk analyse, sekventering af en DNA-streng eller et sprogkursus til virksomhedens medarbejdere.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med en forsker, som kan løse en specifik opgave for dig, kan du kontakte det fakultet, som beskæftiger sig med området. Hvis du er i tvivl om hvilket fakultet der er relevant for dig, kan du altid spørge vores erhvervskoordinator.

Find kontaktoplysninger på fakulteter og erhvervskoordinator til højre.

Læs også om finansiering af forskning eller om kontrakter og regler for samarbejde.

Konsulentydelser

Hvis en virksomhed, organisation eller myndighed ønsker at købe konsulentydelser fra en forsker, skal I selv tage kontakt til forskeren eller forskergruppen. Konsulentydelser er typisk videnskabeligt fast afgrænsede og tidsmæssigt begrænsede.

Det er forskeren personligt, der indgår som part i aftalen, og ikke Københavns Universitet. Forskeren kan derfor ikke gøre brug af universitetets apparatur eller materialer til løsningen af konsulentopgaver.

I mange tilfælde vil det derfor være mest hensigtsmæssigt, at købe rekvireret forskning, som beskrevet ovenfor.