Forskningsprojekter – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Forskningssamarbejde > Forskningsprojekter

Fælles forskningsprojekter

Er din virksomhed, myndighed eller organisation interesseret i at samarbejde om et forskningsprojekt med landets bedste forskere? Ønsker I at udvikle nye produkter eller at udvikle de eksisterende? Har I brug for kompetent sparring fra dygtige forskere?

Et fælles forskningsprojekt baseret på samfinansieret forskning er karakteriseret ved, at begge parter skyder ressourcer i projektet. Det betyder, at din virksomhed får adgang til:

  • Specialistviden inden for et specifikt forskningsområde
  • Et internationalt vidensnetværk på højeste niveau
  • Universitetets apparatur og faciliteter

Du kan finde inspiration ved at læse om universitetets forskningsmæssige styrkeområder, eller du kan kontakte fakulteterne inden for et givent område og få hjælp med at finde en forskergruppe, der matcher din virksomheds visioner.

Har du spørgsmål vedrørende ejerskab og udnyttelse af forskningen, altså immaterielle rettigheder (IP) kan vores Tech Trans kontor rådgive.

Er du interesseret i ekstern finansiering af dit projekt, så læs mere om mulighederne for tilskud og ekstern finansiering her.