Ansæt en forsker – Københavns Universitet

 Ansæt en forsker

 Hvis du ønsker at ansætte en forsker, er der mange muligheder. Du kan fx ansætte en yngre forsker som ErhvervsPhD eller Erhvervspostdoc eller seniorforsker i et samfinansieret lektorat eller professorat. Du kan også ansætte en forsker til et afgrænset projekt via Videnkuponordningen.

- ErhvervsPhD
- Erhvervspostdoc
- Lektor/professor
- Støttemulighed (videnkupon)

ErhvervsPhD og Erhvervspostdoc

ErhvervsPhD og Erhvervspostdoc-ordningerne giver tilskud til at ansætte en forsker til et afgrænset projekt, der kan føre til ny viden, og/eller patenter.

Knap 50% af de virksomheder, der hidtil har ansat en ErhvervsPhd opnået et nyt patent som følge deraf.

En ErhvervsPhD er et tre-årigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den ph.d.-studerende ansættes i en virksomhed, eller en offentlig organisation, men stadig er indskrevet på et universitet.

En Erhvervspostdoc henvender sig til virksomheder i alle størrelser med et højteknologisk fokus. Den ansatte vil typisk være en forsker (med en ph.d.-grad) i starten af sin karriere.

Begge ordninger kræver, at virksomheden har en klar ide om et forskningsprojekt, og at projektet er af en sådan kvalitet, at det kan godkendes af Danmarks Innovationsfond, som bevilliger tilskuddet.

Universitetet hjælper gerne med at udvikle projektet, udarbejde et opslag efter en passende studerende eller andet. Få hjælp ved at sende en mail til vores kontaktperson vedrørende ErhvervsPhD.

Læs mere om støttemuligheder for erhvervsphd og-postdoc. 

Ansæt en lektor eller en professor

En seniorforsker på et universitet er typisk ansat som lektor eller professor. Hvis du har brug for at ansætte en forsker i en periode på mindst 5 år eller længere, kan et samfinansieret lektorat eller professorat måske være løsningen.

Et virksomhedsfinansieret professorat kommer typisk i stand fordi en større virksomhed har interesse i at bevæge sig ud i et hidtil uafprøvet område, hvor der er behov for stærke analytiske kompetencer og højtspecialiseret rådgivning på et givent område.

Ønsker du at vi mere om samfinansierede ansættelser, kan du skrive en mail til vores afdeling for personalejura.

Innobooster: Ansæt en forsker på et projekt

InnoBooster er en statslig ordning rettet mod små og mellemstore virksomheder med eller uden erfaring fra samarbejde med videninstitutioner.

Der gives op til 1.000.000 kroner i støtte til et innovationsprojekt hvor virksomheder samarbejder med en eller flere videninstitutioner.

Læs mere om InnoBooster her