Licensering af opfindelser – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Kommercialisering > Licensering af opfinde...

Licensering af opfindelser

Københavns Universitet indgår licensaftaler med eksterne parter på baggrund af opfindelser gjort på KU. Derved sikrer vi bedst muligt, at disse opfindelser udnyttes til gavn for samfundet.

Hvis du er interesseret i at erhverve udnyttelsesretten til en opfindelse fra Københavns Universitet, skal du kontakte Tech Trans Kontoret. Tech Trans Kontoret kan også arrangere et møde mellem dig og opfinderne bag en specifik teknologi, så du kan få en uddybende præsentation.

Sådan forhandles licenceringen af en teknologi

Det er Københavns Universitet, der ejer rettighederne til forskningsresultater, der produceres af universitetets forskere. Tech Trans Kontoret håndterer patenterings- og kommercialiseringsprocessen og har ansvar for at så mange opfindelser som muligt gøres tilgængelige for danske og internationale virksomheder – typisk via licensaftaler.

Betingelserne i en licensaftale afhænger af det faglige område samt af teknologiens eller metodens art, modenhed og potentiale. Når en ekstern part ønsker at starte licensforhandlinger med KU, er det vigtigt at være opmærksom på at:

  • KU har pligt til at sikre den bedst mulige nyttiggørelse af en opfindelse, når universitetet indgår aftaler med virksomheder
  • rettighederne afklares i forhold til geografisk placering og fagområde
  • universitetets Tech Trans Kontor ifølge loven skal sikre at licensaftalen er indgået på
  • markedsvilkår, herunder de royalties, der skal tilfalde universitetet, når virksomheden får en indtjening baseret på en licenseret teknologi
  • universitetet ønsker at sikre, at de involverede forskere fortsat kan forske inden for området efter en licensaftale er indgået

Opfindelseskatalog

denne side findes korte beskrivelser af et udvalg af de opfindelser, som det lige nu er muligt at licensere fra KU.

Du er velkommen til at kontakte én af Tech Trans Kontorets Commercial Officers, hvis du ønsker et overblik over aktuelle opfindelser inden for et specifikt fagområde (se kontaktoplysninger til højre).