Aftaler med eksterne parter – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Kommercialisering > Aftaler med eksterne p...

Aftaler med eksterne parter

Københavns Universitet vil gerne gøre det så let som muligt for virksomheder og andre eksterne parter at samarbejde med vores forskere. Før samarbejdet starter, skal partenerne dog udarbejde en samarbejdsaftale. Og som offentlig institution er Københavns Universitet underlagt en række lovbestemmelser, som en sådan aftale skal tage højde for.

Der er flere forskellige typer aftaler, afhængig af samarbejdets karakter. Herunder finder du information om de forskellige typer aftaler. Det er Tech Trans Kontoret, som tager sig af aftaler, der omhandler immaterielle rettigheder (IPR). Aftaler, som ikke rummer IPR, varetages af fakulteternes lokale administrative enheder.

Du er altid velkommen til at kontakte både de lokale enheder og Tech Trans Kontoret, og de vil gøre deres bedste for at besvare dine spørgsmål hurtigt. Se kontaktoplysninger til højre