Kommercialisering – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Kommercialisering

Kommercialisering

Kommercialisering gør det muligt for den avancerede forskning og viden fra universitetet at tage springet fra laboratorierne til resten af samfundet, hvor borgerne kan drage nytte af den.

Via kommercialisering kan forskningen videreudvikles og omsættes til nye behandlinger, medicin, produkter, serviceydelser osv.