Vævskulturlaboratoriet – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Brug KU's faciliteter > Udstyr liste > Vævskulturlaboratoriet

07. januar 2015

Vævskulturlaboratoriet

Eksempler på projekter:

 • Udvikling af metoder til kloning af nåletræer ved somatisk embryogenese (SE). Nordmannsgran og sitkagran er laboratoriets modelarter, men der arbejdes også med andre arter af nåletræer og andre planter. 
 • Asketoptørre – formering og bevaring af udvalgte asketræer.
 • Klimatilpasning i træer – en undersøgelse af den epigenetiske hukommelse hos nordmannsgran
 • Klonforsøg med nordmannsgran for udvælgelse af elite kloner til den danske produktion af Juletræer.
 • Udvikling af robotteknologi til automatiseret produktion af planter
 • SE systemet i nåletræer er grundlaget for bioteknologisk forskning i: protoplaster, in vitro fertilisering (IVF), veddannelse i celler, re-programmering af voksne celler og gensplejsnings teknologi.
 • Seidenfadens orkidéer. In vitro formering og kryopræservering af udryddelsestruede orkideer fra det sydøstlige Asien.    
 • Danske orkidéer. Formering og bevaring af sjældne danske orkideer.   

Nøgleinstrumenter

Nøgleinstrumenterne på vævskulturlaboratoriet er:

 • Udstyr til celle og plantevævskultur
 • Udstyr til kryopræservering af planter og plante cellekulturer
 • Lysmikroskoper, inkl. omvendt mikrosko og makroskop mv.
 • Vækstkamre med kontrol af lys, temperatur og luftfugtighed

Adgang

Vævskulturlaboratoriets faciliteter kan benyttes af forskere og studerende på IGN. Dette kan dog kun ske efter aftale og oplæring af laboratoriets laboranter. Finansiering af studieprojekter tilvejebringes af studentens vejleder.