Laboratoriet for Stabile Isotoper – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Brug KU's faciliteter > Udstyr liste > Laboratoriet for Stabi...

11. juni 2013

Laboratoriet for Stabile Isotoper

Fotografier af Kent Pørksen

Tekniske specifikationer
Facilitet: Micromass Iso Prime Isotope Ratio Mass Spectrometer

Anvendelse
Måling af:
- carbon- og oxygenisotoper i carbonater
- carbon-, nitrogen- og svovlisotoper i organisk materiale
- oxygenisotoper fra vand

Målgruppe 
Forskere (interne og eksterne), virksomheder og forskningspartnere.

Yderligere information
Målingerne på massespektrometeret vil blive foretaget af en ansat laboratorietekniker