Phenotyping under markforhold ved hjælp af PhenoField & Hexakopter – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Brug KU's faciliteter > Udstyr liste > PhenoField & Hexacopter

13. november 2012

Phenotyping under markforhold ved hjælp af PhenoField & Hexakopter

Tekniske specifikationer
PhenoField er et mobilt måleudstyr, som gør brug af avanceret computervision til non-destruktiv måling på planter under markforhold. En effektiv afskærmning mod naturligt lys, dioder (LED) som udsender lys i bestemte bølgelængder, et digitalt 5 megapixel kamera og en avanceret statistisk softwarepakke til multivariat billedanalyse gør det muligt at analysere planters multispektrale reflektants på samme måde som ved phenotyping af planter i væksthuse.

Hexakopteren er en autonom flyvende drone, som er forsynet med kameraer, der kan anvendes til beregning af vegetationsindeks. Hvad Hexakopterens målinger mangler i opløselighed og reproducerbarhed med hensyn til absolutte værdier, har den i kapacitet. Hexakopterens styrke er relative sammenligninger mellem et stort antal forsøgsenheder. Ved kalibrering af Hexakopterens målinger med PhenoField målinger, kan Hexakopterens målinger gøres absolutte.

PhenoField-platformen er traktormonteret og registreringerne kan foretages på grundlag af GPS-positioner. Der måles på 1,2 meter x 1,5 meter flader, der dækker små plots af plantepopulationer. Hexakopteren er også forsynet med GPS, men med en lavere nøjagtighed. Den har seks propeller og vejer omkring 2 kg uden kamera. Den drives af et batteri, der gør det muligt at flyve cirka 20 minutter afhængigt af kameraets vægt. Maksimal nyttelast er 1,5 kg. Hexakopteren kan betjenes vha. fjernstyring eller flyve autonomt efter GPS-koordinater.

Udstyrets anvendelse
PhenoField og Hexakopter er p.t. udviklet til at måle:

  • Bladdække
  • Vegetationsindeks/biomasse
  • Vækstrate
  • Plantestress
  • Næringsstofforsyning
  • Ukrudtsforekomst

Udstyret er del af den feltbaserede eksperimentelle infrastruktur på Københavns Universitets forsøgsgårde på Tåstrup Campus.

Målgruppe
• Planteforskere
• Planteforædlere
• Agroindustrier
• Rådgivningsvirksomheder

Yderligere information
Se PLENs hjemmeside for yderligere information.