Metabolomics core facility – Københavns Universitet

19. november 2012

Metabolomics core facility

Metabolomics laboratoriet er et samarbejde mellem forsningsgrupper ved Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) og Institut for Fødevarevidenskab (IF).  Den centrale metode er eksplorativ (‘untargeted’). Dette giver mulighed for at stille åbne spørgsmål om virkningen af bestemte fødevarer eller kosttyper i organismen. Men vi bruger også adskillige kvantitative metoder til karakterisering eller måling af metabolitter i fx vævsvæsker eller fødevarer.

Metabolomics-gruppen ved NEXS beskæftiger sig overvejende med identifikation og udvikling af nye biomarkører for indtag af bestemte fødevarer og for ernæringsrelaterede biologiske effekter og sygdomme. De enkelte projekter omhandler typisk markører for bestemte fødevarer, individuel ernæring og sundhed, eller følsomhed for ernæringsrelaterede sygdomme. 

Kvalitet og teknologi ved IF er bredt involveret I projekter indenfor fødevarevidenskab, fødevarekvalitet, industriel procesteknologi og sundhed med specielle kompetencer indenfor spektrometri og multivariate modeller, herunder simulationsmodeller og prædiktion.

Tekniske specifikationer og anvendelse
Det nuværende udstyr omfatter UPLC-MS ved NEXS og NMR, NIR, fluorescens m.v. ved IF.

LC-MS: Vi råder over tre UPLC’er heraf to med massedetektorer, en Q-TOF Premier (Waters, Milfold, MA, USA) og en triple quadropol (Waters); den tredie er koblet til en diode array detektor. De to sidstnævnte bruges til kvantitativ analyse, bl.a. for galdesyrer, isoprostaner, glykotoksiner (AGE), flavonoider og karotenoider. Vores LC-QTOF anvendes til metabolisk profilering af mange forskellige typer af biologiske prøver.

NMR: Der er to NMR spektrometre til rådighed ved IF på 400 and 600 MHz (Bruker, Rheinstetten, Germany). Instrumenterne anvendes rutinemæssigt og analytisk til metabolisk profilering af biologiske prøver, herunder faste prøver med anvendelse af MAS (magic angle spinning).

Målgruppe

  • Enhver forsker, projektgruppe eller virksomhed, der ønsker at samarbejde på området.
  • Adgang for eksterne samarbejdspartnere omfatter gæsteforskere, oplæring og videnoverførsel til virksomheder.

Yderligere information
Vores egen hjemmeside (metabolic.ku.dk) er under opbygning men for yderligere information, kontakt Lars O. Dragsted eller Søren Balling Engelsen