Human Test Centre for Bioactive Foods – Københavns Universitet

19. november 2012

Human Test Centre for Bioactive Foods

The Human test centre er en core facility, der bruges er fælles for alle forskere ved instituttet for Idræt og Ernæring. 

Tekniske specifikationer
Testcentret udfører humane kostundersøgelser med bioaktive fødevarer eller fødevare-komponenter, herunder Good Clinical Practice (GCP)-studier:

  • Testprotokol og etisk godkendelse
  • Rekrutteing og studieforberedelse
  • Fødevare bearbejdning, testmåltider, fødevarelevering til frivillige
  • Prøvetagning, håndtering og opbevaring
  • Kliniske tests og klinisk kemi
  • Rapportering mv.

Udstyrets anvendelse
Testcentret anvendes til undersøgelser af funktionelle fødevarers effekter på mennesker samt til kliniske ernæringsstudier. 

Målgruppe
Enhver virksomhed, projektgruppe eller forsker, der ønsker at samarbejde videnskabeligt om humanstudier af bioaktive fødevarer eller fødevarekomponenter, opfordres til at kontakte testcentret.

Yderligere information
For mere information bedes man kontakte Lars O. Dragsted.