Femtosekund laser system – Københavns Universitet

29. november 2012

Femtosekund laser system

Tekniske specifikationer
Femtosekund laser system.

Udstyrets anvendelse
Tidsopløste målinger.

Eksempel på anvendelse: En given proces initieries med en laserpuls (pumpen). De strukturelle ændringer, der induceres, observeres som tidsopløste målinger vha. en anden femtosekund laserpuls (proben).

Femtosekunder er tidsenheden på den molekylære tidsakse. Femtosekundpulserne gør det muligt at undersøge fx atomers placering i molekyler med så korte intervaller, at man får kortlagt selv hurtige og “usynlige” reaktioner meget detaljeret.

Målgruppe

  • Andre KU-forskere
  • Faste samarbejdspartnere