Center for Advanced Bioimaging (CAB) – Københavns Universitet

29. november 2012

Center for Advanced Bioimaging (CAB)

Center for Advanced Bioimaging Denmark (CAB) er en core-facilitet, som er placeret på Frederiksberg Campus og på Nørre Campus.

Tekniske specifikationer
CABs instrumentpark omfatter mere end 20 mikroskoper, som kan bruges til en lang række metoder så som high-speed live-cell imaging, single-molecule imaging, proteininteraktionsstudier, mapping af kemiske elementer, high-content screening og elektronmikroskopi. Se en komplet liste over udstyret her.

Anvendelse
Faciliteten kan bruges efter indledende instruktion. Medarbejdere med stor erfaring står for konsultation, brugertræning, udvikling af metoder og instrumentservice.

Målgruppe

  • KU-forskere
  • Faste samarbejdspartnere
  • Eksterne brugere fra andre universiteter
  • Eksterne brugere fra virksomheder

Yderlige informationer
Læs mere om centeret på http://www.cab.ku.dk.