Biofilm Test Facility – Københavns Universitet

09. januar 2015

Biofilm Test Facility

Hvem vi er

Vi er lokaliseret på Københavns Universitet, hvor vi har base i forskningsgruppen Costerton Biofilm Center og samarbejder tæt med Rigshospitalet. Vi startede testfaciliteten i maj 2013, men har forsket i biofilm og kroniske infektioner i mere end 15 år.

Tekniske specifikationer

Biofilm Test Facility har adgang til avancerede GMO1 og GMO2-laboratorier, dyrestalde og en lang række højteknologiske lys- og elektronmikroskoper. Vi arbejder med klinisk relevante bakterie og svampe stammer og kører rutinemæssigt biofilmanalyser med S. aureusP. aeruginosaS. epidermidis, P. acnes samt C. albicans.

Målgruppe

Vi løser opgaver for store og små danske og udenlandske firmaer i industrien.

Yderligere information

Læs mere om Biofilm Test Facility på http://biofilmtestfacility.ku.dk.