Netværk og klynger – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Netværk og klynger

Innovationsnetværk og Klynger

Københavns Universitet bidrager som tovholder, partner og deltager i en række netværk og klynger med fokus på innovation. Herunder kan du danne dig et overblik over de netværk, hvor KU deltager aktivt.

Animation Hub er et professionelt netværk, der arbejder for at udbrede anvendelsen af animation.
BIOVALUE SPIR er en strategisk platform for innovation og forskning indenfor biomasse.
Biopeople er det danske innovationsnetværk inden for biosundhed og matchmaker på det biomedicinske område.
CenSec er et netværk for virksomheder indenfor højteknologiske industrier, som forsvar og luftfart.
CFIR er klyngeorganisation for virksomheder, start-ups, universiteter og det offentlige Danmark indenfor financial technology, finans og it.
Climate-KIC er et Europas størst offentlig-private innovationspartnerskaber med fokus på at løse de udfordringer, der skabes af klimaforandringer.CLEAN er Danmarks grønne energi- og miljøklynge, der gennem projekter og samarbejder skaber grøn vækst og innovation, både nationalt og internationalt.
CPH Health Innovation Copenhagen Health Innovation (CHI) er et partnerskab, hvor Københavns største sundhedsleverandører samarbejder med videns- og uddannelsesinstitutioner inden for sundhedsvidenskab.
Copenhagen Healthtech Cluster identificerer og initierer muligheder for sund vækst. Innovationsnetværket arbejder med sund vækst-muligheder på tværs af hospitals- og plejesektorerne. 

Copenhagen Spin-outs er en fælles satsning imellem det akademiske forskningsmijø og industrien med fokus på innovation og kommercialisering af bioteknologisk forskning.

FoodNetwork er fødevaresektorens innovationsnetværk. Netværket arbejder for at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore fødevarevirksomheder i Danmark.
INBIOM er et innovationsnetværk med fokus på intelligent produktion og udnyttelse af biomasse i overgangen til en biobaseret økonomi. 
InfinIT er et landsdækkende innovationsnetværk for it, der bevæger sig i midterfeltet mellem forskere og virksomheder.
InnoBYG er er byggebranchens innovationsnetværk. Netværket samler byggebranchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling.

INNO-PRO er et netværk, som hjælper små og mellemstore virksomheder, der producerer højteknologiske produkter, med at omsætte forskning til værdi. 

Medicon Valley Alliance er en brancheklynge bestående af life science-virksomheder i Danmark og Sverige.
Medtech Innovation er et innovationsnetværk, som har til formål at facilitere vækst i den danske medicoteknologiske branche.


Inno-SE er et innovationsnetværk med fokus på at skabe vækst, innovation og beskæftigelse inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer.
Vand i Byer er et innovationsnetværk, der samler offentlige og private aktører i arbejdet med klimatilpasning.