Analyse: Effekter af forskningssamarbejde – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Analyse: Effekter af f...

Analyse: Sådan bidrager forskningssamarbejde med
erhvervslivet til samfundsøkonomien

Københavns Universitet (KU) har i en analyse for første gang samlet og undersøgt al tilgængelig data om de økonomiske effekter af samarbejde mellem universitetets forskere og erhvervslivet i og udenfor Danmark over en 10-års periode fra 1998-2008.

Bredt og omfattende samarbejde med positiv effekt

Analysen viser, at KU har et bredt og omfattende samarbejde med erhvervslivet. Samtidig viser analysen, at antallet af samarbejder mellem universitetets forskere og erhvervsliv i både ind - og udland har været støt stigende igennem de sidste 10 år: I 1998 var der registreret 227 formelle samarbejder mellem KU-forskere og erhvervslivet. I 2008 var tallet steget til 800 formelle aftaler. Herudover kommer de mange uformelle samarbejder.

Analysen viser desuden, at virksomheder, som samarbejder med KU, oplever positive effekter af samarbejdet – på produktiviteten og også på bundlinjen. Effekten bliver større, desto længere tid, samarbejdet varer. Den samlede økonomiske effekt af de formelle samarbejder med KU estimeres til mere end 11 mia. kroner årligt.

Cases dokumenterer effekter og værdikæde

Ud over de nøgne tal, indeholder analysen 10 konkrete cases, som, for forskellige fagområder fra naturvidenskab til humaniora, beskriver hvordan samarbejdet mellem KU-forskere og erhvervsliv skaber værdi for samfundet i form af nye opfindelser og viden til virksomhederne i form af innovation og effekt på produktionen. Analysen beskriver også, hvordan samarbejdet ikke mindst skaber værdi i form af nyt input til universitetet selv.

Casene viser, at samarbejde mellem forskere og virksomheder på Københavns Universitet ofte er tværdisciplinært, dækker et meget bredt spektrum af fagområder og ikke mindst, at disse samarbejder, som typisk udvikler sig over lang tid, ofte har deres udgangspunkt i uformelle kontakter mellem forskere og virksomhedsrepræsentanter.

Metode

Rapporten benytter økonometrisk metode og bygger samtidig på en række forudsætninger, som både er nævnt og drøftet i rapporten.

Sådan vil KU bruge analysen

Analysen er Københavns Universitets første samlede forsøg på at sætte konkrete tal på en delmængde af den værdi, universitetet skaber, nemlig den værdi, virksomheder, der samarbejder med universitetet om forskningsprojekter, får af dette. Andre, meget væsentlige dele af universitetets værdi, som fremkommer gennem uddannelse af dygtige kandidater og deres almene dannelse, den fundamentale forsknings bidrag til og søgen efter sandhed og erkendelse mm. er ikke en del af denne analyse.

For universitetet vil denne analyse blive brugt som en del af arbejdet med at dokumentere, hvordan vores forskning skaber værdi i samfundet, og hvordan universitetet kan understøtte forskerne i deres arbejde.

Analysen er produceret af DAMVAD.