Grøn teknologi renser vejvandet i Ørestad Syd – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Cases forskning > Grøn teknologi renser ...

Grøn teknologi renser vejvandet i Ørestad Syd

Område:
Vandteknologi

Forskere:
Professor Marina Bergen Jensen

Samarbejdspartnere:
WaterCare Filtration A/S, HOFOR, By & Havn

Resultat:
En grøn teknologi der effektivt renser snavset vejvand, hvilket aflaster kloaksystemer og samtidig hjælper med at værne om den danske natur.

Historien:
Skybrud er et tiltagende problem i Danmark, og de efterfølgende oversvømmelser lægger pres på kloaksystemerne og forurener grundvandet. Det problem har professor Marina Bergen Jensen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning fundet en innovativ, grøn løsning på. Teknologien, der kaldes dobbeltporøs filtrering, renser vandet ved at efterligne naturens egne processer. 

Denne video forklarer, hvordan teknologien fungerer:

I samarbejde med industrivirksomheden WaterCare Filtration A/S er teknologien blevet testet i mindre anlæg inden den i slutningen af 2018 for alvor blev taget i brug.

Stort anlæg i Ørestad kan rense 110 liter i sekundet
Ørestad Syd i København er blevet hjemsted for det første store renseanlæg med dobbeltporøs filtrering. Anlægget, der er etableret af HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) og By & Havn, kan rense 110 liter beskidt vand fra vejene i Ørestad Syd i sekundet.

Vejvand fra byområder er forurenet med f.eks. mikroplast, tungmetaller og næringssalte. Det kan forurene søer, vandløb og grundvand, hvis det ledes direkte ud. Alternativt skal man bruge energi på at pumpe vejvandet ud til et renseanlæg sammen med spildevand. Det er som løsning på denne problematik, at HOFOR har valgt at etablere det store anlæg med dobbeltporøs filtrering.

- Det løser en række udfordringer med vejvandet. Ved at rense det lokalt kan vi også bruge vandet lokalt til rekreative formål i stedet for at pumpe det gennem byen og ud til et renseanlæg. Det er bedre for området og bedre for miljøet. Og så er metoden så kompakt, at den kan etableres i bynære område, forklarer Claus Mouritsen, projektleder i HOFOR.

Et grønt skridt mod klimasikring
Rensning af det beskidte vejvand er kun blevet mere aktuelt i de senere år, hvor skybrud har udfordret de danske byer. Det nye renseanlæg i Ørestad er det godt redskab i arbejdet for at klimasikre byen, fortæller Anne Skovbro, som er adm. direktør i By & Havn:

- Det er en udfordring for ingeniører og byudviklere verden over at klimasikre byerne og tilpasse dem de øgede nedbørsmængder. I byudviklingen af Ørestad har vi fra start håndteret regnvandet, der falder på ”rene” flader lokalt. Og nu kan det beskidte vejvand også blive renset lokalt i Ørestad Syd. Det er et stort plus for klimasikringen.

Direktør: Potentialet er stort
Det er WaterCare Filtration A/S, som har licens på den dobbeltporøse filtrering. Direktør Henrik Rønnest ser et stort potentiale i teknologien, netop fordi det både kan hjælpe med at løse oversvømmelsesproblemer og sikre bedre vandkvalitet til den lokale natur. To problemer der kun bliver mere aktuelle:

- Når alt tyder på, at problemerne med voldsomme skybrud og oversvømmelser kun tager til, og vi samtidig ser et voksende ønske om at styrke vandkvaliteten og biodiversiteten i den danske natur, så er der et oplagt potentiale i en dokumenteret teknologi, der kan omdanne det snavsede vand til en ressource for den danske natur, siger han.

Marina Bergen Jensen arbejder videre med anvendelse af teknologien. Vandkvaliteten er efter en tur gennem det dobbeltporøse filter så god, at vejvandet ville kunne bruges direkte til toiletskyl, bilvask eller lignende formål.