Skybrudsproblemer bliver til ressourcer – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Cases forskning > Skybrudsproblemer bliv...

Skybrudsproblemer bliver til ressourcer

Område:
Vandteknologi

Forskere:
Marina Bergen Jensen

Samarbejdspartnere:
Watercare

Resultat:
En ny gennemtestet teknologi, som kan afhjælpe kloaksystemer og samtidig hjælpe med at sikre den danske natur.

Historien:
Skybrud er et stort problem i Danmark og de efterfølgende oversvømmelser lægger pres på kloaksystemerne i hele landet.

Professor Marina Bergen Jensen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har udviklet Dobbeltporøs Filtrering, en grøn teknologi, der kan afhjælpe problemet.

Teknologien gør det muligt at genbruge det snavsede regnvand, der strømmer af fra eksempelvis veje eller parkeringspladser efter regn. Filtrene renser vandet ved at efterligne naturens egne processer, såsom sedimentering og biologisk nedbrydning.

Licens på teknologien er solgt videre til industrivirksomheden Watercare, der leverer Dobbeltporøs Filtrering som løsning til landets kommuner.

Ifølge direktør Henrik Rønnest er der et stort potentiale i teknologien:

- Alt tyder på, at problemerne med voldsomme skybrud og oversvømmelser kun tager til. Og samtidig ser vi et voksende ønske om at styrke vandkvaliteten og biodiversiteten i den danske natur. Med den teknologi kan vi omdanne det snavsede vand til en ressource, der kan hjælpe med at sikre den danske natur for fremtiden.

Allerød Kommune er den første kommune, der har investeret i Dobbeltporøs Filtrering. Her forventer man, at den nye teknologi, sammen med nye regnvandsbassiner og oversvømmelsesarealer, kan hjælpe med at klimasikre kommunen, og samtidig styrke den lokale natur.

Animationsfilm: