Fra forskning til prisvindende virksomhed – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Cases forskning > Fra forskning til pris...

Fra forskning til prisvindende virksomhed


Matthew JohnsonOmråde:
Atmosfærekemi (Kemisk Institut)

Forsker:
Matthew S. Johnson

Samarbejdspartner:
INFUSER A/S

Resultat:
Luftrensningsmetoden, GPAO, fra KU og INFUSER vandt Københavns Erhvervspris 2016 i Innovationskategorien.

Historien:
I 2016 vandt Cleantech-virksomheden INFUSER Københavns Erhvervspris 2016 for Innovation. I sin tale sagde teknik– og miljøborgmester Morten Kabell:

- INFUSER har formået at omsætte grundforskning til arbejdspladser og skatteindtægter i København, hvilket beviser, at grundforskning godt kan omsættes til en god forretning. INFUSER har skabt et produkt, der er i stand til at rense luften i ikke bare København, men i hele verden og har derfor et stort eksportpotentiale.

INFUSER har tiltrukket over 70 millioner i internationale investeringer, og åbnet kontorer i flere lande. De har på bare 4 år formået at gå fra 0 til 27 ansatte. I januar 2016 blev deres sortiment udvidet med INFUSER Indoors, som er luftrensning til bolig- og kontorbyggerier. Herefter blev virksomhedens produkter i marts præsenteret på den danske ambassade i Beijing.

Startede med lugten
Historien om INFUSER startede med, at den århusianske virksomhed Jysk Miljørens blev bombarderet af klager over lugtgener. For at komme naboerne i møde og problemerne med forurening til livs indgik virksomheden i et samarbejde med Københavns Universitet om en nyudviklet luftrensningsmetode.

Teknologien, der er baseret på atmosfærens naturlige evne til at rense sig selv via de forurenende gassers evne til at danne partikler, når de møder naturligt forekommende stoffer som ozon. Det er en kemisk proces, der sættes i gang af sollys, hvorefter de nydannede partikler bliver vasket ud af atmosfæren med regn.- I det nye apparatur speedes processen op med tilførsel af lys og ozon. Partiklerne fanges i et filter, og når regnen lander på jorden, er luften atter ren. Altså naturens eget rensningsanlæg," forklarer professor og atmosfærekemiker Matthew S. Johnson fra Kemisk Institut på KU-SCIENCE, som er af hjernen bag denne luftrensningsmetode. Denne proces kalder Matthew S. Johnson for Gas Phase Advanced Oxidation (GPAO).
Efter det viste sig at være en succes i Aarhus indgik Københavns Universitet en licensaftale med INFUSER A/S, som skulle kommercialisere teknologien inden for luftrensning.

Samarbejdet
Matthew S. Johnsson er glad for samarbejdet mellem INFUSER og Københavns Universitet. Virksomheden arbejder meget tæt sammen med forskningsmiljøerne på Kemisk Institut, og har derfor prioriteret at placere sig tæt op af instituttet i Copenhagen Science City. Samarbejdet resulterede tidligere i år i åbningen af Europas mest avancerede udviklingslaboratorium for analyse af luftkvalitet, Infuser Cleanlab. Ligeledes er en stor del af virksomhedens nye ansatte tidligere studerende fra Københavns Universitet. I 2014 vandt Matthew Københavns Universitets Innovationspris:Lars Nannerup, CEO ved INFUSER, siger, at samarbejdet med Københavns Universitet har været essentielt for deres succes:

- Uden deres patenter, uden deres studerende, uden deres dygtige nyuddannede, som vi har kunnet ansætte… Så havde der ikke været noget INFUSER. Ingen ren luft. Ingen rene hospitalsstuer.

Lars Nannerup gentager den pointe i den fyldte festsal på Københavns Rådhus, hvor INFUSER vinder Innovationskategorien:

- Dette er en pris til dygtige grundforskere på universiteterne. Dette er en pris til det danske system til støtte af innovation,” siger han fra talerstolen.