EU-projekt: Højteknologisk innovation i samarbejde med KU – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Cases forskning > EU-projekt: Højteknolo...

EU-projekt: Samarbejde om højteknologisk innovation 

Område:

Teknologiudvikling

Forskere og specialister:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Samarbejdspartnere:

Schafer-N og Genoptics

Resultat:

EU-midler og udvikling af to mindre biotekvirksomheder højteknologiske løsninger.

Historien

”Uden EU Kontorets støtte ville vi ikke have ressourcer til hverken at skrive ansøgningen eller gennemføre den administrative del af projektet. Det fungerer overraskende effektivt”

Sådan fortæller CEO Claus Schafer-Nielsen hos den danske biotekvirksomhed Schafer-N efter at have deltaget i det EU-støttede projekt PepChipOmics. Udgangspunktet for projektet er en teknologisk platform udviklet i et samarbejde mellem to SMV'er – den danske virksomhed Schafer-N og den franske Genoptics.

PepChipOmics giver virksomheden en unik mulighed for at få støtte til innovation og validering og det giver helt nye afsætningsmuligheder. De to virksomheder er gået sammen med både danske og udenlandske universiteter, som alle bidrager med uundværlig hjælp til forskning og modellering, så projektet kan ende ud i en egentlig demonstration af effekten af peptide microarrays.

Når EU støtter et projekt lægges der netop vægt på, at flere deltagende partnere skaber synergier og dynamik, som giver muligheder hverken virksomhederne eller universiteterne kan opnå alene. Men for virksomhederne er EU's økonomiske forskningsstøtte på samlet 3 mio. euro også afgørende:

På Københavns Universitet er der afsat ressourcer til administration af EU-projekter. På universitetets EU-Kontoret arbejder specialister  Den prioritering er afgørende for, at de små virksomheder kan gå med i projekter som PepChipOmics:

"Som virksomhed er det utroligt tungt at lære EU-systemet at kende og leve op til de administrative forpligtelser, og derfor er det en stor fordel, at universitetet påtager sig den videnskabelige og administrative koordinering," siger Claus Schafer-Nielsen og fortsætter:

Projektet kørte fra 2008 til 2012, hvor virksomhederne og forskerne fik endnu en EU-bevilling. Det nye projekt skal sikre at højteknologien udvikles videre, så den kan blive til en serviceydelse eller instrument, der er klar til markedet.

Læs mere om projektet