ErhvervsPhd – Københavns Universitet

Omstilling til markedet med en ErhvervsPhd

Område:
Antropologi/etnologi (Institut for Antropologi)

Forsker:
Simon Lex

Samarbejdspartner:
Post Danmark

Resultat:
Involvering af Post Danmarks kunder, og ny viden om kundernes opfattelse af Post Danmark og deres produkter.

Historien:
Post Danmark gennemgår i disse år en forandringsproces fra lukket postmonopol til moderne servicevirksomhed. For at ambitionen kan lykkes, skal der løbende ske en udvikling af nye produkter og services, som tager udgangspunkt i kundernes behov. ErhvervsPhD med baggrund i antropologien bidrager til udviklingen.

Medarbejderne i Post Danmark er vigtige ressourcer i omstillingen til moderne servicevirksomhed. Men Post Danmark er også optagede af at involvere forbrugere og eksterne partnere i udviklingen af nye idéer til værdiskabende ydelser. Denne form for "åben innovation" er i fokus i et ErhvervsPhD-projekt, der gennemføres som et samarbejde mellem Post Danmark og Institut for Antropologi ved Københavns Universitet.

Projektet er et etnografisk feltarbejde, hvor stipendiat Simon Lex tager del i forskellige udviklingsprojekter og undersøger Post Danmarks sociale og kulturelle vilkår for at arbejde med "åben innovation". Han indsamler viden om forbrugernes og medarbejdernes dagligdag og er med til at oversætte og konceptualisere denne viden, så den kan bruges til at udvikle prototyper på nye produkter og services.

Simon Lex er en del af Post Danmarks nye satsning "Innovationsholdet", hvor han i et tværfagligt team bidrager til udviklingstiltag, der understøtter Post Danmarks omstilling til servicevirksomhed samt skabelsen af nye forretningsområder.

"Simon indgår i en taskforce af forskellige kompetencer, der komplementerer hinanden rigtig godt. Han har formået at omsætte de klassiske antropologiske analyseredskaber til en erhvervsantropologi med forretningsperspektiv", fortæller innovationschef Inge Speiermann.

Kontakten mellem Post Danmark og Simon Lex blev skabt via et pilotprojekt, som Post Danmark gennemførte i samarbejde med Antropologisk Analyse ved Københavns Universitet. Her blev det klart, at der kunne være meget at hente ved at ansætte en erhvervs ph.d. " For os var det rigtig vigtigt at få tilført en ressource, som er specialist på metode, men forstår at omsætte det til noget konkret", fortæller Inge Speiermann. For hende er det også vigtigt, at der med ansættelsen af Simon som ErhvervsPhD er skabt en kontakt til forskningsmiljøet på Københavns Universitet. "Herigennem får vi sidste nye trends ind af døren", betoner innovationschefen.

Simon Lex deler sine erfaringer og viden på Institut for Antropologi ved undervisning af elitemasteren i Anthropology and People-Centered Business, og han skal i foråret på et forskningsophold på Stanford University. "ErhvervsPhD-projektet kobler og anvender akademiske indsigter til konkrete og kommercielle resultater - som både er relevante for virksomhed og for forskningsinstitution", fortæller Simon Lex om perspektiverne for ham som ErhvervsPhD.

Og for Inge Speiermann er der ud, over det vigtige bidrag til innovationsindsatsen i Post Danmark, en anden fordel ved at have en ErhvervsPhD: "Simon er også med til at brande Post Danmark over for en bred skare af studerende, og bringer viden om virksomheden og fornyelsen ud i samfundet på en ny og effektiv måde".