Forskning knopskyder velfinansieret biotek-start-up – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Cases forskning > Antag Therapeutics

Forskning knopskyder velfinansieret biotek-start-up

Område:

Biotek, Fedme og Diabetes

Forskere:

Alexander Hovard Sparre-Ulrich, Jens Juul Holst, Mette Marie Rosenkilde, Maria Buur Nordskov Gabe, Lærke Smidt Gasbjerg, m.fl.

Samarbejdspartnere:

Antag Therapeutics, Novo Seeds

Resultat:

Velfinansieret biotek-start-up med stort potentiale

Historien:

Københavns Universitet er hjemsted for nogle af verdens førende forskere inden for diabetes og fedme. Deres indsigt har været med til at danne grundlag for nogle af de lægemidler, som blandt andet Novo Nordisk i dag fremstiller til den voksende andel af verdens befolkningen, som rammes af sukkersyge.

Antag Therapeutics er en spin-out biotekvirksomhed med potentiale til at følge i fodsporene på bioteks store successer. Baseret på forskning fra Københavns Universitet arbejder virksomheden for at udvikle et nyt effektivt lægemiddel mod diabetes, fedme og fedme-relaterede leversygdomme.

I 2017 modtog Antag Therapeutics 20 millioner i finansiering fra investeringsfonden Novo Holdings. Finansieringen skal Antag Therapeutics bruge på at lave dyreforsøg, som forhåbentlig fører videre til kliniske forsøg i mennesker.

Knopskud af universitetsforskning

Forskningen som Antag Therapeutics er vokset ud af, er udført på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i professor Jens Juul Holst’ forskningsgruppe ved Novo Nordisk Center for Basic Metabolic Research og Biomedicinsk Institut og Mette Roskildes forskningsgruppe ved Laboratoriet for Molekylær Farmakologi på Biomedicinsk Institut.
Forskerne har fundet en lovende modulator af hormonet GIP, som potentielt kan bruges i patienter med sukkersyge og overvægt. GIP hormonet er involveret i fedtopbygning og regulering af blodsukkeret i den diabetiske tilstand.

Alexander Hovard Sparre-Ulrich”Den forskning, som er forgået på KU, er fundamentet for vores videre arbejde med GIP. Muligheden for at tage den forskning og flytte den videre i retning af anvendelse, og forhåbentligt på sigt et lægemiddel, er kernen i vores forretning”, fortæller Alexander Sparre-Ulrich, der CEO i Antag Therapeutics, og har skrevet sin ph.d. i forbindelse med forskningen i GIP.

Når et stort potentiale i grundforskning skal udnyttes i retning af at lave nye lægemidler, er det første skridt at etablere spin-out virksomheden. På den måde plantes et frø, som man håber kan vokse og bære frugt. Peter Stein Nielsen, Commercial Officer ved Tech Trans kontoret forklarer:

”Det er en helt klassisk måde at få overført forskningen til anvendelse. I regi af Copenhagen Spin-outs etableres der en virksomhed, Antag Therapeutics, som indgår en licensaftale til at udnytte opfindelsen kommercielt til udvikling af et produkt – i dette tilfælde et lægemiddel.”

Ifølge Alexander Sparre-Ulrich har forløbet med indgåelsen af licensaftalen været spændende, omfattende og uhyre lærerigt.

”Der er mange aspekter, som skal forhandles på plads i sådan en aftale, og begge parter er jo forpligtet til at arbejde for de bedste vilkår for deres organisation. Så det tager tid, men nu står vi så med en klar aftale, som gør vi kan arbejde videre i fællesskab.”

Spirer videre i vante omgivelser

Selvom arbejdet med at udvikle et GIP-baseret lægemiddel nu forsætter i regi af Antag Therapeutics, så stopper samarbejdet med universitetets forskningsmiljøer ikke. En aftale om at spin-out virksomheden kan bibeholde lokaler på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og adgang til nogle af forskningsmiljøernes faciliteter sikrer, at de kan spire videre i universitetets muld.

”Det ville være en stor udfordring for os som nystiftet virksomhed at videreføre forskningstungt arbejde på egen hånd, så det er en stor fordel, at vi fået mulighed for at leje lokaler i de omgivelser, hvor forskningen foregår, for derved at drage nytte af infrastruktur såvel som faglige kompetencer i forskningsmiljøerne på universitetet,” siger Alexander Sparre-Ulrich.

Men det er ikke kun til Antag Therapeutics fordel, påpeger Peter Stein Nielsen.
”Udover at det naturligvis giver dem bedre muligheder for at komme i mål, hvilket vi alle er interesserede i, så tjener det også positiv inspiration for universitetets yngre forskere at se tidligere kollegaer gå iværksættervejen. Det kommer således flere til gode, at Antag Therapeutics kan have fortsat tilknytning til KU.” fortæller han.