Én opfindelse - 8 licensaftaler – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Cases forskning > Én opfindelse - 8 lice...

Én opfindelse – 8 licensaftaler

Område:

Veterinærmedicin

Forskere:

Professor Jørgen Agerholm ved Sektion for Veterinær Reproduktion og Obstetrik og Professor Merete Fredholm ved Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab

Samarbejdspartner:

Viking Genetics

Resultat:

Opfindelse af ny testmetode, som har resulteret i licensaftaler med otte forskellige virksomheder.

Historien:

Der høstes stadig frugter af en opfindelse, der kastede sin første licensaftale af sig i 2009. Opfindelsen har hidtil indbragt otte licensaftaler.

Opfindelsen er i dette tilfælde en ny metode til at teste kvæg for, om de er bærer en dødelig genetisk defekt, kaldet Brachyspina. Brachyspina blev først beskrevet af professor Jørgen Agerholm fra Sektion for Veterinær Reproduktion og Obstetrik. Han har i en årrække haft et frugtbart samarbejde med kvægavlsforeningen Viking Genetics, der har tilsendt kalve født med dødelige defekter, som han har kunnet undersøge.

Sammen med kollegaerne professor Merete Fredholm og professor Michel Georges fra Universitetet i Liège og i samarbejde med Viking Genetics fandt han de sekvenser i genomet, der medfører Brachyspina, og udviklede en metode til at teste for sygdommen.

Eksemplet viser, hvorledes en enkelt opfindelse kan licenseres til adskillige virksomheder over hele verden over en længere årrække. Opfindelsen er siden blevet licenseret til yderligere syv virksomheder fra vidt forskellige dele af verden - en fransk, en spansk, to tyske, en hollandsk, en amerikansk og en japansk.

Opfindelsen blev første gang licenseret til det danske firma GenoSkan A/S i 2009 – en investering der gav det nystartede firmaet en god start og var medvirkende til at de siden ekspanderede.