Praktik og projekter – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Mød KU's studerende > Praktik og projekter

Praktik og projekter

Et praktikforløb eller et projekt i forbindelse med en opgave skaber stor værdi for både virksomheder og studerende.

Praktik og projektsamarbejder er midlertidige projektorienterede forløb, hvor en studerende udfører projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed. Den studerende opnår erfaringer fra den virkelige verden og virksomheden får:

  • Løst et konkret problem af fagligt kvalificerede studerende
  • Øgede rekrutteringsmuligheder blandt de dygtigste universitetsstuderende
  • Tilført engageret og veluddannet arbejdskraft
  • Adgang til nyeste viden, analyser og metoder fra universitetsverdenen

Retningslinjer for projekt – og praktiksamarbejde

Når en studerende og en virksomhed indgår i et samarbejde om praktik eller projekter, er det vigtigste, at de faglige udfordringer og den studerende matcher, så begge parter får et tilfredsstillende udbytte af samarbejdet.

Den studerende, universitetet og virksomheden/myndigheden udarbejder sammen en kontrakt, som skal sikre, at alle parter er enige om forløbet.

Praktiske hensyn i forbindelse med praktik:

  • Den studerende indgår i dagligdagen på arbejdspladsen på lige fod med andre ansatte
  • Den studerende har en pc, internetadgang, skrivebord og andet nødvendigt apparatur
  • Virksomheden udpeger en ansat, der kan fungere som vejleder for den studerende
  • Der skal ikke betales løn til den studerende, men der kan i visse tilfælde ydes tilskud til dækning af transport og husleje
  • Projektet kan ikke forlænges ud over den aftalte periode, men den studerende kan efterfølgende ansættes i et studiejob, hvis opgaverne ikke er afsluttede

Hvornår og hvordan får man praktikanter?

De studerende har studiestart ca. 1. februar og 1. september, og det kan derfor være en fordel at starte praktik/projektforløbet omkring disse datoer. Omkring 1. oktober/1. april er det en god ide at begynde at annoncere efter en studerende. Din virksomhed kan med fordel benytte KU Projekt & Job, hvor du via tast-selv-modulet let kan indrykke et opslag.