Licensering af opfindelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Erhvervssamarbejde > Kommercialisering > Licensering af opfinde...

Licensering af opfindelser

Københavns Universitet indgår licensaftaler med eksterne parter på baggrund af opfindelser gjort på KU. Derved sikrer vi på bedst mulig vis, at disse opfindelser udnyttes til gavn for samfundet.

Hvis en ekstern part ønsker at erhverve udnyttelsesretten til en opfindelse fra Københavns Universitet, kan man kontakte Tech Trans Kontoret for at høre om mulighederne for at licensere opfindelsen. Det er også muligt for at møde opfinderne bag de enkelte teknologier og få en uddybende præsentation.

Sådan forhandles licenceringen af en teknologi

Det er Københavns Universitet, der ejer rettighederne til forskningsresultater, der produceres af universitetes forskningsmiljøer. Tech Trans Kontoret håndterer patenterings- og kommercialiseringsprocessen og har bl.a. til opgave at sikre, at så mange opfindelser som muligt gøres tilgængelige for danske og internationale virksomheder - typisk via licensaftaler.

Betingelserne i en licensaftale afhænger af område samt af teknologiens eller metodens art, modenhed og potentiale. Når KU indgår i et samarbejde med en ekstern part, er det vigtigt at være opmærksom på:

  • at KU har pligt til at sikre den bedst mulige nyttiggørelse af en opfindelse, når universitetet indgår aftaler med virksomheder
  • at rettighederne afklares i forhold til geografisk placering og fagområde
  • at universitetets Tech Trans Kontor forhandler vilkårene for licensaftalen på markedsvilkår, herunder de royalties, der skal tilfalde universitetet, når virksomheden får en indtjening baseret på en licenseret teknologi.
  • at universitetet ønsker at sikre, at de involverede forskere fortsat kan forske inden for området, når en licensaftale er indgået

Katalog med teknologier

dette katalog findes beskrivelser af nogle af de teknologier, som det aktuelt er muligt at licensere fra KU her.

Eksterne parter er også velkommen til at kontakte Tech Trans Kontoret, hvis man har ønsker et overblik over aktuelle opfindelser inden for et specifikt fagområde.