Samarbejdsaftaler – Københavns Universitet

Samarbejdsaftaler

Disse sider omhandler de juridiske afspekter af et samarbejde med Københavns Universitet. Vi har beskrevet det faglige potentiale under Forskningssamarbejde.

København Universitet skelner mellem to forskellige former for samarbejdsaftaler: samfinansieret forskning og rekvireret forskning. Aftalerne er begge underlagt en række juridiske forhold, og det er derfor vigtigt, at du som samarbejdspartner overvejer, hvilken form samarbejdet skal have.

Samfinansieret forskning

Samarbejdsaftaler vedr. samfinansieret forskning er typisk aftaler hvor:

  • Både KU og virksomheden/myndigheden skyder ressourcer i projektet
  • Begge parter har ret til projektets fælles resultater
  • Projektet ligger inden for universitetets normale aktiviteter
  • Forskeren kan fortsat forske videre inden for området
  • Virksomheden kan anvende projektets resultater

Læs mere om de faglige muligheder forbundet med et samfinansieret forskningsprojekt. 

Rekvireret forskning

Samarbejdsaftaler om rekvireret forskning eller køb af forskningsydelser er typisk aftaler hvor:

  • En virksomhed eller myndighed ønsker en konkret forskningsopgave løst
  • Københavns Universitet får dækket alle udgifter (også indirekte) forbundet med opgaven
  • Kunden bestemmer emne og tilrettelæggelse af opgaven
  • Retten til resultater og opfindelser tilfalder kunden
  • Universitetets forskere har lov til at publicere resultaterne af forskningen

Læs mere om mulighederne for at købe forskningsydelser

Hvem gør hvad? 

Når du ønsker at indgå i en aftale med Københavns Universitet om samfinansieret forskning eller rekvireret forskning, er det Tech Trans kontoret, der forhandler den juridiske aftale.

Tech Trans kontoret forhandler alle aftaler om immaterielle rettigheder (IPR), tavshedspligt (CDA) og Material Transfer Agreements (MTA). Hvis aftalen ikke indeholder IPR, udarbejdes de typisk af de lokale enheder på det aktuelle fakultet.

Projektbeskrivelse og økonomi skal udarbejdes af forskeren og instituttet, det ligger ikke i Tech Trans Kontorets ansvarsområde. Særligt i aftaler om rekvireret forskning gælder der specifikke regler for udformning af budget. Sørg for at få den korrekte vejledning ved at kontakte den økonomiske enhed på dit institut/fakultet.

Hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte både Tech Trans kontoret og de administrative serviceenheder både på fakulteterne. Se kontaktoplysninger til højre.