Fortrolighedsaftaler – Københavns Universitet

Fortrolighedsaftaler

Det kan det være nødvendigt at afklare eventuelle spørgsmål om fortrolighed, når en virksomhed eller offentlig myndighed og Købnehavns Universitet indleder et samarbejde.

Fortrolighed ved udveksling af viden
Hvis en ekstern part og universitetet ønsker at udveksle fortrolig viden, skal der indgås særlige fortrolighedsaftaler. Disse aftaler kaldes Non-Disclosure Aggreements (NDA) eller Confidential Disclosure Agreements (CDA), og kan defineres relativt præcist.

Københavns Universitet har vedtaget, at hemmeligholdelse af en ekstern parts fortrolige viden skal begrænses til maks. 3 år efter projektafslutning, medmindre særlige forhold taler for, at en sådan periode skal forlænges.

Hvis du har spørgsmål vedrørende fortrolighed i forbindelse med en samarbejdsaftale med Københavns Universitet, er du meget velkommen til at kontakte Tech Trans Kontoret.