Substrat og Steril Centralen (SSC) – Københavns Universitet

29. november 2012

Substrat og Steril Centralen (SSC)

Tekniske specifikationer
SSC har 4 autoklaver, 4 laboratorievaskemaskiner samt en lang række af moderne produktionsudstyr.

Udstyrets anvendelse

SSC fremstiller en lang række laboratorieforbrugsgods til forskningslaboratorier og til øvelseskurser for studerende.

SSC bortafskaffer desuden GMO affald og biologiske agenser efter gældende bekendtgørelser eller regler for Panum Instituttet.

Målgruppe

  • Alle

Yderligere information
Læs mere på http://isim.ku.dk/ssc/.