Copenhagen University Biobank for Experimental research (CUBE) – Københavns Universitet

29. november 2012

Copenhagen University Biobank for Experimental research (CUBE)

Tekniske specifikationer
Biobanken er en facilitet til lagring af prøver. Vi lagrer i princippet enhver form for biologisk materiale, der kan være af interesse for andre forskere. Mængden og typen af opbevarede prøver varierer fra eksperiment til eksperiment, men blodbestanddele (fx serum, plasma, leukocytter og erythrocytter), urin, fækale prøver og forskellige vævsprøver er de mest almindelige. Vi gemmer de fleste prøver i 1 ml cryo-rør af polypropylen.

Prøverne lagres normalt ved -80°C, men andre former for opbevaring kan specificeres for visse prøver. Vi forventer i fremtiden at kunne tilbyde opbevaring også ved -150°C. Visse prøver, såsom prøver indlejret i paraffin eller formalinfikseret væv, opbevares generelt ved stuetemperatur i vores faciliteter. 

Udstyrets anvendelse
Opbevaring af reserve-prøver der kan bruges til samarbejder især indenfor teknikker til profilanalyser (”omics”).

Hvis du planlægger at udføre forskning, der producerer prøver til CUBE, bør du søge vejledning angående Standard Operational Procedures (SOPs). Du kan gennemse vores liste over almindelige standardforskrifter for indsamling, håndtering og opbevaring af de mest almindelige typer af prøver.

Målgruppe og adgang
Prøveadgang: Forskere fra KU eller udefra, der ønsker specielle prøver til analyse kan søge om adgang til prøver gennem CUBE.

Prøvedeponering: Interne eller eksterne forskere med en adgangskode til CUBE er berettiget til at deponere prøver. Målgruppen omfatter også samarbejdspartnere i konkrete projekter. Prøverne udleveres ikke til andre uden tilladelse fra den forsker, der har deponeret prøven.

Medlemsskab: Ethvert stort projektkonsortium eller institut ved Københavns Universitet kan blive medlem af CUBE.

Adgang foregår via internettet.

Yderligere information
Læs mere på www.cube.ku.dk