Arktisk station – Københavns Universitet

19. november 2012

Arktisk station

Tekniske specifikationer
Arktisk station ved Godhavn er center for forskning og universitetskurser i botanik, zoologi, geografi og geologi.  Stationen ligger på sydkysten af øen Disko i det centrale Vestgrønland (69°15'N, 53°34'W) og vender ud mod Davis Strædet. Stationen ligger ca. 1 km uden for et lille bysamfund, Qeqertarsuaq.

Der er mulighed for at overnatte på Arktisk station. Stationen har endvidere et bibliotek med en stor samling af arktisk, naturvidenskabelig litteratur og arktisk station har i årevis registreret klimaforhold og har derfor lange tidsserier af klima- og biologiske forhold. Derudover kan man leje forskningsskibet Porsild, jolle, gummibåd og snescootere (se mere i højre side).

Formål og anvendelse
Arktisk Station er en feltstation med det formål at fremme arktisk forskning og undervisning i bio- og georelaterede problemstillinger. I de seneste 10 år er interessen for arktis blusset voldsomt op. Diskussionen vedrørende globale miljøforandringer kræver viden om den arktiske flora, fauna og landskabsudvikling. Hvert emne er vigtigt i sig selv, men det er af central betydning at dokumentere deres funktion og udvikling i integrerede økosystemer.

Studier i og af det arktiske naturmiljø er som regel forbundet med store omkostninger og stiller omfattende krav til logistik og sikkerhed. Det har derfor været et mål i sig selv at gøre Arktisk Station attraktiv for tidssvarende forskning midt i en arktisk natur, hvor et bredt spektrum af unikke botaniske, zoologiske, naturgeografiske og geologiske fænomener er let tilgængelige både i det terrestiske og i det marine miljø.

Målgruppe
Alle kan få adgang til udstyr og overnatning.

Yderligere information
Læs mere på: http://arktiskstation.ku.dk/.