Entreprenante studerende – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Cases studerende > Entreprenante studerende

Iværksætteri og entreprenante studerende

FAGLIG FERIE
Hver

 sommer deltager studerende fra CBS, DTU og Københavns Universitet og fra udlandet i sommerskoler om innovation og entreprenørskab. De studerende kommer fra vidt forskellige fagområder og skal på tværfaglige hold analysere aktuelle samfundsproblemer og opfinde nye løsninger.

Studerende fra hele verden deltager i sommerskolerne om innovation og entreprenørskab.

Studerende fra KU har ry for at være blandt de bedste når det gælder høj faglighed.

Faglig viden kan omsættes til innovationsprocesser i eksisterende virksomheder, eller skabe nye virksomheder på baggrund af videntunge idéer og innovationer.

KU arbejder for at udstyre de studerende med kompetencer og viden inden for entreprenørskab - så de kan blive en del af en generation, der kan opnå værdifulde synergier ved at kombinere høj faglighed og entreprenante kundskaber.

Det sker bl.a. igennem Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL) som er en fælles satsning af hovedstadens støreste vidensinstitutioner: CBS, DTU og Københavns Universitet.

Projektet rummer netværk og nytænkende sommerskoler, der skal skabe studenterdrevet innovation inden for tværfaglige forskningsområder om klima, sundhed og fødevarer.

- Sommerskolerne tager udgangspunkt i nye, store samfundsproblemer, der slår igennem på internationalt niveau: Hvordan organiserer vi vores byer, så de bliver grønnere og kan modstå pres fra voksende befolkninger og klimaforandringer? Hvordan digitaliserer vi et presset sundhedsvæsen, så det bliver billigere og mere effektivt? Kan vi få bedre og billigere fødevarer ved at forbedre hele fødevareværdikæden i Europa? Det er problemer, som i virkeligheden skal ses som muligheder! I Danmark har vi særlig gode forudsætninger for at finde innovative løsninger på netop disse problemer – og de løsninger kan udlandet også bruge, siger direktør i CIEL, Mikkel Trym. 

Fremtidens ’intraprenører’

På sommerskolerne bruger de studerende deres kernefaglighed på nye måder i samarbejde med studerende fra andre fag. De bliver udfordret af repræsentanter fra erhvervslivet, der stiller konkrete krav til de løsninger, som de studerende skal udtænke.

- Løsningerne skal ikke blot være innovative, de skal også være økonomisk bæredygtige. Efter sommerskolerne har de studerende mulighed for at arbejde videre med ideerne og måske blive iværksættere eller ’intraprenører’ – et begreb, der kombinerer innovation og entreprenørskab. Undervisningen forbedrer de studerendes evner til at få gode ideer, der skaber innovative virksomheder. Vi har stor brug for dygtige akademikere, der tør og kan skabe forandring i de virksomheder, som de arbejder for, siger Mikkel Trym.

Overskrifterne på sommerskolerne er:

  • Interaction Design for Cleantech Innovation
  • Beijing Copenhagen Urban Challenge
  • Digital Services Innovation in Healthcare
  • Designing New Business Opportunities in the Food Sector
  • Innovation Inspired by Nature

Læs mere om de studerendes resultater på Digital Health her

Bliv inspireret til at lave dine egen work shop med materialer fra sundinnovation her