Humaniorastuderende rådgiver Mærsk Line IT – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Cases studerende > Humaniorastuderende rå...

Humaniorastuderende rådgiver Mærsk Line IT

Område:
Humaniora (Det Humanistiske Fakultet)

Studerende:
40 studerende fra Humaniora

Samarbejdspartner:
Mærsk Line IT

Resultat:
Tværfaglig og detaljeret analyse af Mærsk Line IT's kommunikation og med konkrete forslag til forbedring.

Historien:
I et halvt år analyserede studerende fra humaniora på Københavns Universitet Mærsk Line IT's interne kommunikation på nærmeste hold i Indien og Danmark. Fokus har især været på at løse de kulturelle kommunikationsudfordringer, en global virksomhed som Mærsk står over for hver eneste dag.

- De studerendes analyser og konklusioner er knivskarpe og når ind til kernen af de kommunikationsfrustrationer, mange medarbejdere i Mærsk Line IT oplever – både i vores Shared Service Center i Indien og i København. Og netop fordi medarbejderne kan genkende sig selv i det, vil det også være muligt at sætte konkrete forandringer i værk med afsæt i de studerendes arbejde, fortæller Peter Skyttegaard, som er Head of IT Strategy and Workforce Governance i Mærsk Line. 

18 af de i alt 40 studerende, som har været involveret i projektet, var i februar 2013 på studietur i Mumbai i Indien, hvor de indsamlede data i form af observationer, interviews, fokusgrupper og videooptagelser af videokonferencer og møder. Det var blandt andet analyserne af det materiale, som de studerende formidlede for Mærsk Line IT på en workshop.

- Den akademiske tilgang, de studerende kommer med, er ret forskellig fra Mærsks handlingsorienterede kultur, hvor vi agerer lynhurtigt på problemer med en løsning og så justerer løbende, hvis den ikke virker. Men det her projekt har tydeliggjort for os, at der er en værdi i at bruge tid på grundige analyser af fx kommunikationen i vores organisation, tilføjer Peter Skyttegaard.