Casehistorie: erhvervsprojekt – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Cases studerende > Casehistorie: erhvervs...

Erhvervsprojektet styrkede den faglige selvtillid

Anne-Sophie Dalsgaard Hoff tog i erhvervsprojekt, fordi hun var træt af at arbejde med cases på studiet og havde brug for nye udfordringer. Det fik hun, og opholdet hos Arla har også styrket hendes faglige profil.


Hos Arla Foods i England blev Anne-Sophie Dalsgaard Hoff fagligt udfordret, da hun kom med i en task force gruppe, som skulle udtænke løsninger til et stort og avanceret projekt. Hun fortæller:

"Jeg fik helt klart prøvet mine kompetencer af. Det har givet mig en meget større bevidsthed om, hvad det er, jeg er god til."

Den praktiske erfaring gør, at Anne-Sophie nu har fået lettere ved at beskrive sin faglige profil. Hun føler sig ikke helt så grøn inden for sit felt, når hun til sommer afslutter sin uddannelse. Erhvervsprojektet har styrket Anne-Sophies faglige selvtillid så meget, at hun føler sig helt klar til snart træde ind på arbejdsmarkedet og springe ud i en masse nye og udfordrende projekter.

"Jeg har fundet ud af, at jeg er meget godt rustet med den uddannelse, jeg har," fortæller hun.

Udover en masse praktisk erfaring har erhvervsprojektet også resulteret i en stærk anbefaling og et stående jobtilbud til Anne-Sophie. Derfor tøver hun heller ikke et øjeblik med at opfordre andre studerende til at lave erhvervsprojekt.

Træt af cases på studiet
Anne-Sophie valgte at lave erhvervsprojekt, fordi hun savnede en tættere kontakt til virksomheder og at arbejde med rigtige projekter i stedet for cases på studiet.

"Jeg havde jo haft alle de obligatoriske kurser, og jeg har ingen planer om at forske bagefter, så derfor synes jeg, det var endnu vigtigere for mig at komme ud og prøve mig selv af og se, hvor langt jeg egentlig var nået," forklarer hun.

Erhvervsprojektet gav Anne-Sophie en uvurderlig praktisk erfaring, som hun ikke kunne have fået gennem kurser på sin uddannelse.