KU-udviklet værktøj giver virksomhed kommerciel fordel – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Cases forskning > Schultz Information

KU-udviklet værktøj giver virksomhed kommerciel fordel

Forskere:

Center for Sprogteknologi

Samarbejdspartnere:

Progresso og Schultz Information

Resultat:

Software af høj kvalitet, som giver virksomheden Schultz Information en klar kommerciel fordel

Historien:

Virksomheden Schultz Information leverer informationsløsninger af høj standard og står bl.a. for en portalydelse, hvor domsafgørelser offentliggøres. Her er det ekstremt vigtigt, at fortrolig information, som f.eks. navne på dømte, erstattes af anonymiserede roller. KU's Center for Sprogteknologi er sammen med Progresso leverandør af et program, der effektivt hjælper med anonymisering. Hos Schultz Information betragter man samarbejdet som en klar kommerciel fordel.

"Vi har fået leveret software, som ikke mange andre leverandører kunne have leveret, og det er fuldstændig på højde med, hvad vi kunne have fået fra en privat konsulentvirksomhed", fortæller redaktionschef hos Schultz Information Erik Nielsen.

Han påpeger, at samarbejdet med KU's Center for Sprogteknologi (CST) har fungeret som et samarbejde med hvilken som helst anden kommerciel partner.

Det udviklede software består dels af et fuldautomatisk anonymiseringsmodul, der er udviklet af KU's forskere på baggrund af flere års grundforskning og et grafisk anonymiseringsmodul udviklet af Progresso. I tæt dialog er værktøjet efterfølgende tilpasset for at matche netop Schultz Informations behov. Schultz Information sælger portalydelsen med domsafgørelser til en lang række kunder, bl.a. kommuner, statslige institutioner, interesseorganisationer og a-kasser.

Samarbejdet mellem CST og Schultz Information er et godt eksempel på, at grundforskning kan omsættes til reel værdi for en virksomhed. For Erik Nielsen har det været positivt overraskende, at forskning fra KU i den grad er blevet til en ydelse af værdi for ham som redaktionschef: "Jeg betragter det ikke som forskning - for mig er det et konkret værktøj af høj kvalitet, der er blevet leveret. Og det er lidt overraskende i forhold til de fordomme, vi måske havde om KU". Sat lidt på spidsen er det jo to forskellige verdener der mødes, når kommerciel virksomhed møder offentlig forskningsinstitution. Men det har vist sig, at det er to sæt af professionelle kompetencer, der tilsammen kan skabe et samarbejde, der giver særdeles tilfredsstillende resultater for begge parter.

For medarbejderne på CST har det været en sjov udfordring at tilpasse værktøjet en virksomheds konkrete virkelighed og behov - det kræver en meget præcis forudsigelse når man har at gøre med domsafgørelser, hvor det kan få fatale følger, hvis anonyme data offentliggøres. Seniorrådgiver Claus Povlsen fortæller: "Forskningen bag anonymiseringsværktøjet lå jo fast, men nu skulle det hele bruges på en ny måde. Heldigvis har vi på Center for Sprogteknologi både datalogiske og lingvistiske kompetencer, så opgaven var oplagt og interessant for os at løse."

Hos Schultz Information arbejder de løbende for at effektivisere arbejdsgange uden at kompromittere sikkerheden for kvalitet, og indførelsen af et program for digital anonymisering har store kommercielle perspektiver: "De penge, vi har brugt på denne ydelse fra KU kommer igen. Med indførelsen af det digitale anonymiseringsværktøj skal mine medarbejdere bruge langt færre timer på manuelt at genkende og erstatte egennavne mv. i domsafgørelser. Det giver en kæmpe effektivitetsforøgelse og samtidig en stor sikkerhed for kvalitet".

For redaktionschef Erik Nielsen er det helt klart, at samarbejdet med KU kan fortsætte fremadrettet: "Der vil for det første være nogle ting, vi skal have videreudviklet, og det har jeg allerede nu bedt om at få et tilbud på. Derudover kan der på nogle af vores øvrige forretningsområder være potentiale, da vi helt grundlæggende har brug for værktøjer, der kan hjælpe med at tolke tekster - og det er noget af det, de kan levere på Center for Sprogteknologi."