Myndighedsbetejning – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Cases forskning > Myndighedsbetejning

Sikker viden om Danmarks skove

Område:

Skov & Landskab

Forsker:

Forskerteam under ledelse af Thomas Nord-Larsen

Samarbejdspartner:

Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygninsministeriet

Resultat: 

Detaljeret statistik over de danske skoves tilvækst og deres betydning for klimaet. Statistikerne benyttes både af myndigheder og som grundlag for forskning i blandt andet klimaforandring.

Historien:

Miljøministeriet har kontrakt med Københavns Universitet om at opgøre og rapportere, hvordan de danske skove udvikler sig. Det har givet et langt mere præcist billede af skovene og deres betydning for klimaet.

Der er holdt mandtal over de danske skove siden 1881, men efter at universitetet i 2002 overtog opgaven, er registreringen blevet langt mere præcis. Det sikrer Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet en række nye vigtige oplysninger, der blandt andet kvalificerer Danmarks kulstofregnskab for skov i forhold til Kyotoaftalerne.

Tidligere foregik skovregistreringen ved spørgeskemaer til skovejerne. I dag sker den på basis af meget detaljerede undersøgelser, som forskere fra Center for Skov & Landskab udfører. Hvert år sender centeret felthold rundt i hele landet for at udføre en detaljeret undersøgelse af statistisk udvalgte skovområder. De opmåler blandt andet træernes diameter og registrerer jordbunden, artsvariationen og sundhedstilstanden. Det er den største landbaserede undersøgelse af miljøet i Danmark, og metoden giver mange nye, værdifulde oplysninger, som ikke har været kendt før.

– Vi kan nu måle den faktiske tilvækst i de danske skove. Tidligere havde vi kun estimater, fortæller seniorforsker Thomas Nord-Larsen.

Universitetet formidler skovstatistikken til offentligheden, relevante ministerier og står
for den danske afrapportering til nationale og internationale statistikker, EU, FAO m.fl.
Målingerne indgår også i diverse forskningsprojekter om blandt andet biodiversitet, biomasse og klimaforandringer.