Forbrugeradfærd – Københavns Universitet

Erhvervssamarbejde > Cases > Cases forskning > Forbrugeradfærd

Specialister i forbrugeradfærd

Område:

Fødevarevidenskab

Forskere:

Forskere fra Institut for Fødevarevidenskab under ledelse af Lektor Jørgen Dejgård Jensen.

Samarbejdspartner:

Fødevareministeriet

Resultat:

Ny forskningsbaseret viden, som kan kvalificere ministeriets fødevarepolitiske initiativer.

Historien:

Hvad er det egentlig, forbrugerne lægger mest vægt på, når de køber henholdsvis kød, fisk eller andre fødevarer? Er det pris, smag, sundhed, udseende, økologi eller måske dyrevelfærd? De spørgsmål har bestilte Fødevareministeriet svar på hos forskerne på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Instituttets forskere gennemførte en stor spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danske forbrugere og analyserede svarene, som blev samlet i en forskningsrapport. Det var den første undersøgelse, der sammenholdt forbrugernes præferencer ved køb af forskellige fødevaretyper.

Med instituttets rapport i hånden har ministeriet fået ny forskningsbaseret viden, der kan kvalificere fødevarepolitikken, forklarer forskningsprojektets leder, lektor Jørgen Dejgård Jensen.

– Vi står uden for myndighedssystemet og er specialister på dette felt. Ved at lade os udføre undersøgelsen er ministeriet sikret en objektiv, kritisk undersøgelse baseret på den fremmeste viden og forskning på området.

Fødevareministeriet har en flerårig rammeaftale med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, som udfører en række drifts- og forskningsopgaver for ministeriet.